Esimerkkitunnit

 • Korosta tunneilla parkourille ominaista yhteistyötä ja vältä kilpailuasetelmia. Kilpailu lisää kokemattomalla harrastajalla tapaturmariskiä merkittävästi. Parkour ei-kilpailullisena lajina koululiikunnassa on lisäksi hyvä vaihtoehto niille oppilaille, jotka eivät välitä kilpailemisesta.
 • Parkourin lajin luonteen vuoksi on mahdoton antaa kaikille oppilasryhmille ja kaikkiin ympäristöihin yleispäteviä tuntisuunnitelmia. Nämä esimerkkitunnit, samoin kuin kaikki tämän sivun sisältö, on tarkoitettu ensisijaisesti oman suunnittelun ja ideoinnin tueksi. 
 • Ensimmäisillä kerroilla tuntien suunnitteluun on hyvä varata reilusti aikaa. Käytä luovuutta ja luota omiin ideoihisi!
 • Jos mahdollista, saliin kannattaa tehdä jo ennen tuntia monipuolinen parkour-rata.
 • Kollegoiden kanssa kannattaa sopia, että kaikki pitävät parkourtunnit samoina päivinä, joten rataa ei tarvitse rakentaa kuin kerran päivän aikana. Radan voi rakentaa esimerkiksi kollegoiden kanssa yhdessä aamulla.
 • Joissakin kouluissa on kokonaisia parkour/akrobatia -viikkoja, jolloin välineet ovat salissa koko viikon ajan. Tämän pitää toki olla iltakäyttäjien tiedossa jo hyvissä ajoin.
 • Ideoita radan rakennukseen saat rataideat -sivulta. Luovuus ja kokeileva asenne vievät pitkälle.
 • Monipuolinen – Tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin hyppyihin, alastuloihin, ylityksiin, alituksiin, kiipeämiseen, seinäponnistuksiin, pyörähdyksiin, tasapainoiluun…
 • Intuitiivinen – Rata etenee selkeästi, jolloin aikaa ei kulu radan näyttämiseen ja selityksiin. Tämä myös rohkaisee parkouraajia kekseliäisyyteen ja ohjaa löytämään oman tavan liikkua.
 • Ei tukkeudu – Rata on riittävän pitkä. Hitaita pullonkaulakohtia on hyvä edeltää esim. tasapainoiluosuus, jolloin jonotusajan voi käyttää hyödyksi tasapainoillessa.
 • Turvallinen – Ei yllättäviä vaaranpaikkoja, esimerkiksi liukuvia esteitä tai heikkoja rakenteita. Huojuvat esteet voivat olla hyvä haaste tasapainolle – tällöin parkouraajien pitää tietää huojumisesta etukäteen, ja heillä pitää olla tilaa horjahtaa.
 • Runsaasti etenemisvaihtoehtoja – Eriyttää rataa eri tasoisille parkouraajille, tuo mielenkiintoa ja mahdollistaa luovia ratkaisuja.
 • Oppilasryhmästä riippuen oppilaille voi antaa enemmän tai vähemmän vastuuta siitä, miten rataa rakennetaan. Tässä joitakin ideoita:
  • Radan rakentaminen valmiin pohjapiirroksen pohjalta. Oppilaat hakevat välineet varastosta ja vievät paikoilleen.
  • Rakentaminen sektoreittain. Oppilaat saavat pienryhmissä aloitus- ja lopetuspisteet yhdestä osasta rataa, sekä välineet, joita käyttää. Lopuksi sektorit yhdistetään yhdeksi pitkäksi radaksi. Pienryhmälle voi antaa myös teeman tai liiketyylin, jota sektorilla tehdään. Esimerkiksi äänetön liikkuminen, vauhti, tasapaino,kiipeily, ylitykset, alitukset…
Avaa

45 min liikuntatunti sisällä

Alakoulu tai kaikki ikäryhmät soveltaen

Tavoite: Monipuolista parkouria hiki otsalla ja oppilaiden ryhmäytyminen

Avaa
Avaa

90 min liikuntatunti ulkona

Motivoitunut ryhmä / kaikki ikäryhmät soveltaen

Tavoite: Liikkumisen sulavuuden ja tasapainotaitojen kehittäminen. Omien kykyjen tiedostaminen ja parkourhaasteiden löytäminen ympäristöstä.

Avaa
Avaa

75 min liikuntatunti sisällä

Kaikki ikäryhmät soveltaen

Tavoite: Parkourin perusliikkeet tutuksi ja reilusti fyysistä aktiivisuutta

Avaa