75 min liikuntatunti sisällä

Valmistelut

 • Rakenna ennen tuntia saliin monipuolinen rata, jossa on vaihtoehtoisia etenemisreittejä.
 • Tunnilla harjoitellaan aluksi eri tekniikoita pistetyöskentelynä, joten tuntia varten radassa on hyvä olla omat osionsa:
 • Jätä salin keskelle tilaa lämmittelypeleihin.
 • Esittele tunnin tavoite alkupiirissä

1. Lämmittely 15 min

2. Harjoitteet 30 min + Ohjeistus 5 min

 • Neljässä pienryhmässä harjoitteita pistetyöskentelynä. Pisteet sijaitsevat radan eri osissa.
 • 7 min/piste. 
 • Ohjeista ensin kaikki oppilaat yhteisesti, ja jaa sitten ryhmiin.
 • Tulosta ylityshaaste paperille, tai laita haasteet näkyviin tabletin näytölle.
 • Rollirataa varten valitse sellainen kohta radasta, jossa on ohuita voimistelumattoja.
 • Jätä oppilasryhmälle vapaasti liikuteltavia esteitä ja välineitä, joilla he voivat muokata rataa.
 • Jos salissa on lava, sitä kannattaa käyttää hyödyksi. (Hyppy patjalle → rolli tai rollaaminen lavan päälle)
 • Suunnittele Parkour videopeli -idealla paperille/tabletin näytölle erilaisia vaikeentuvia rekillä tehtäviä haasteita. 
 • Esimerkkimaailmoja -kohdan avulla voit laatia oppilasryhmän tasolle sopivia haasteita
 • Anna oppilaille teipinpaloja, jonka he yrittävät kiinnittää mahdollisimman korkealle seinäjuoksulla, eli ponnistamalla seinästä vauhtia.
 • Oppilaat voivat kehitellä myös muita tapoja ponnistaa seinästä. Ideoita löytyy rataideat -sivulta kohdasta seinä.

3. Radalla etenemistä 20 min

 • Pyydä oppilaita siirtymään valitsemalleen kohdalle radasta, ja lähteä etenemään.
 • Mielenkiintoa radalla liikkumiseen saa muokkaamalla liikkumistapoja tai rataa
 • “Käy vaihtamassa parin kanssa yhtä asiaa radassa”
 • Rata pitää edetä koskematta lattiaan
 • Etenemissuunnan vaihtaminen
 • Rajoitukset: Vain toista kättä saa käyttää/Täytyy edetä neljä raajaa maassa
 • Liikelaadut: Äänettömästi/nopeasti/ilman pysähdyksiä
 • Haasteet: Pyörähdä neljä kertaa radan aikana/Tee ylitykset eri puolelta kuin yleensä
 • Yhteistyö: Etene pareittain irrottamatta otetta parin kädestä/Toinen kulkee silmät kiinni, toinen ohjeistaa
 • Mielikuvitus: “Etene kuin Ninja”

4. Tunnin purku

 • Keksitkö uusia tekniikoita ja tapoja liikkua?
 • Mitä parkourtekniikoita tunnistit tunnilla nimeltä?

Taustaa

Parkourissa ei ole yhtä oikeaa tekniikkaa tai tapaa liikkua, vaan tärkeintä on esteiden ja haasteiden kohtaaminen omat kyvyt tiedostaen. Rohkaise oppilaita kokeilemaan erilaisia liikkumistapoja.

Ikäryhmä: Sovellettuna kaikki ikäryhmät

Kesto: 75 min

Vaikeustaso: Aloittelija

Kestävyys
Parkourtekniikat
Luovuus