45 min liikuntatunti sisällä

Valmistelut

 • Rakenna ennen saliin tuntia monipuolinen rata, jossa on vaihtoehtoisia etenemisreittejä. Jätä salin keskelle tilaa lämmittelypeleihin.
 • Esittele tunnin tavoite alkupiirissä

1. Lämmittely 15 min

2. Radalla etenemistä 25 min

 • Muistuta oppilaita ottamaan toiset huomioon radalla liikkuessa. Sopikaa miten toimitte, jos haluaa ohittaa edelle menevän.
 • Pyydä oppilaita siirtymään valitsemalleen kohdalle radasta, ja lähteä etenemään.
 • Mielenkiintoa radalla liikkumiseen saa muokkaamalla liikkumistapoja tai rataa.
 • “Käy vaihtamassa parin kanssa yhtä asiaa radassa”
 • Rata pitää edetä koskematta lattiaan
 • Etenemissuunnan vaihtaminen
 • Rajoitukset: Vain toista kättä saa käyttää/Täytyy edetä neljä raajaa maassa
 • Liikelaadut: Äänettömästi/nopeasti/ilman pysähdyksiä
 • Haasteet: Pyörähdä neljä kertaa radan aikana/Tee ylitykset eri puolelta kuin yleensä
 • Yhteistyö: Etene pareittain irrottamatta otetta parin kädestä/Toinen kulkee silmät kiinni, toinen ohjeistaa
 • Mielikuvitus: “Etene kuin Ninja”

3. Harjoite 5 min

Taustaa

Parkourissa keskeistä on yhteisöllisyys ja kaverin auttaminen. Koko laji syntyi siten, että tiivis kaveriporukka kehitteli yhdessä parkourin perusteita Ranskassa 1980-luvulla.

Ikäryhmä: Alakoulu tai sovellettuna kaikki ikäryhmät

Kesto: 45 min

Vaikeustaso: Aloittelija

Sulava eteneminen
Yhteistyö
Luovuus